Thạc sĩ Điều dưỡng

Mô Tả Chương Trình Học

Canada sẽ cần đến hàng chục ngàn y tá mới trong những năm sắp tới. Hãy góp phần trở thành những thế hệ y tá mới bước vào ngành nghề có nhu cầu cao này.

Khóa học Thạc sĩ Điều dưỡng cung cấp nền tảng kiến thức lý tưởng để nâng tầm năng lực của một nhà lãnh đạo chu toàn và có chuyên môn vững vàng trong bối cảnh đầy thách thức của hệ thống chăm sóc ý tế ở khắp Canada và trên thế giới. 

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành bằng cấp này, sinh viên sẽ đủ điều kiện để theo đuổi các vị trí lãnh đạo trong ngành chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu hoặc phát triển chính sách. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp bao gồm:
 
  • Việc làm trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe địa phương, tỉnh, lãnh thổ, quốc gia hoặc quốc tế
  • Thực hành lâm sàng nâng cao tại bệnh viện hoặc cộng đồng
  • Vai trò giảng dạy trong học viện hoặc thực hành
  • Vị trí hành chính trong bệnh viện hoặc cộng đồng
  • Các vị trí của chính phủ trong các bộ y tế tỉnh, lãnh thổ, quốc gia hoặc quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan
  • Phòng khám tư

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 100.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 7.0, tối thiểu Listening: 7.5, tối thiểu Speaking: 7.0)

Chương trình này không hỗ trợ chính sách nhập học theo điều kiện.

Những yêu cầu khác

•    02 thư giới thiệu
•    Giấy phép nghề điều dưỡng còn hiệu lực 

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09