Thạc sĩ Giáo dục

Mô Tả Chương Trình Học

Bạn mong muốn mở rộng cơ hội về nghiệp vụ sư phạm và thăng tiến với tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục? Bạn muốn chuyển sang các lĩnh vực khác như lãnh đạo ngành Giáo dục hoặc nghiên cứu về Giáo dục?

Khóa học của chúng tôi được thiết kết dành cho các giáo sư Canada và quốc tế mong muốn nâng cấp vai trò nghiên cứu và lãnh đạo trong ngành giáo dục, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực tư nhân và nhà nước. Có 3 khóa học về 3 lĩnh vực gồm Tư vấn, Chương trình giáo dục và Lãnh đạo ngành Giáo dục. 

Bạn có những lựa chọn để hoàn thành chương trình này bằng các hình thức nghiên cứu độc lập, dự án cuối kỳ hoặc luận án.

Cơ hội nghề nghiệp

Được thiết kế cho sinh viên muốn đảm nhận vị trí lãnh đạo giáo dục và nhà nghiên cứu có khả năng, người làm việc trong nhiều vai trò khác nhau trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp tư nhân và chính phủ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Cử nhân hệ 4 năm 
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Thư trình bày trong phạm vi 350 chữ về động cơ theo học chương trình này và nêu những mong đợi về sự nghiệp và những mục tiêu cá nhân. 
•    2 thư giới thiệu

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09