Thạc sĩ Nghiên Cứu về Quản lý và Kinh tế Môi trường

Mô Tả Chương Trình Học

Nền kinh tế thế giới phát triển nhanh chóng vì thế nhu cầu cấp bách trên toàn cầu về những phương pháp quản lý nền kinh tế một cách bền vững cần được đáp ứng.

Các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức nhà nước càng ngày càng gia tăng kết hợp những phương pháp này vào kế hoạch của mình. Những nhà lãnh đạo hiểu được những phương pháp đó sẽ dẫn đầu trong việc lãnh đạo thế giới hướng đến sự bền vững trong kinh doanh, cộng động và môi trường.  

Chương trình Thạc sĩ của trường Đại học TRU về kinh tế môi trường và quản lý sẽ trang bị cho sinh viên tốt nghiệp có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực quản lý kinh tế bền vững. Chương trình Nghiên cứu về Kinh tế Môi trường và Quản lý (MScEEM) trang bị cho sinh viên tốt nghiệp một nền tảng kiến thức về môi trường doanh nghiệp, kiến thức chuyên ngành tổng hợp về sự bền vững cũng như nghiên cứu mang tính ứng dụng và hàn lâm thông qua việc hoàn thành luận án tốt nghiệp hoặc đế tài tốt nghiệp.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Cử nhân hệ 4 nămthuộc khối ngành kinh tế, hoặc
•   Đã hoàn thành Chứng chỉ sau đại học về Quản trị kinh doanh
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 94.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Chương trình này không hỗ trợ chính sách nhập học theo điều kiện.

Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Thư trình bày trong phạm vi 1000 chữ về động cơ theo học chương trình này.
•    2 thư giới thiệu

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05
•    30/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01