Tiếng Anh ngoại ngữ 2 /Tiếng Anh học thuật

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình ESL của Đại học TRU đào tạo về ngôn ngữ chuyên dụng và đặc biệt dành cho người sử dụng tiếng Anh như là ngoại ngữ thứ 2, có kế hoạch chuẩn bị trước cho khóa học sau bậc trung học, tập trung rèn luyện tiếng Anh học thuật.  các khóa học được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên đạt được mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh để có khả năng theo học tại các trường cao đẳng và đại học chỉ dùng tiếng Anh. 

Sinh viên có thể ghi danh học chương trình này từ 4 đến 20 tháng.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần
Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09