Văn bằng Diploma ngành Nghệ thuật Thị giác

Mô Tả Chương Trình Học

Sinh viên ngành Nghệ thuật Thị giác tại Đại học Thompson Rivers có thể có hai điều tốt nhất: các khóa học có thể được cấp Văn bằng Diploma và hướng đến liên thông Cử nhân Mỹ thuật và Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành về Nghệ thuật Thị giác, hoặc các văn bằng đại học khác cùng một lúc. Văn bằng này cho phép sinh viên làm mẫu nhiều lựa chọn đa phương tiện khác nhau, như vẽ, vẽ có màu, in ấn, gốm sứ, điêu khắc và đa phương tiện để tìm hiểu khái quát về ứng dụng nghệ thuật đương đại cùng với lịch sử và lý thuyết nghệ thuật. Văn bằng này sẽ hữu ích cho sơ yếu lý lịch khi nộ hồ sơ cho các chương trình tuyển sinh có yêu cầu về nền tảng lý thuyết nền tảng và thực hành trong nghệ thuật thị giác.

Chương trình Văn bằng Nghệ thuật Thị giác của TRU bao gồm  các khóa học cốt lõi và tự chọn trong hai năm. Có được Văn bằng Nghệ thuật Thị giác, bạn có thể vào học năm thứ ba của chương trình Cử nhân Mỹ thuật (Nghệ thuật thị giác) hoặc các chương trình đại học khác. Vì vậy, trường đặc biệt khuyến nghị những sinh viên muốn theo đuổi bằng Cử nhân Mỹ thuật tại TRU hoặc các tổ chức đại học khác  hoàn thành Chứng chỉ Nghệ thuật thị giác trước khi tiến lên các lớp cao hơn về Nghệ thuật thị giác.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020