Văn bằng Diploma ngành Quản lý Sự kiện Thể thao

Mô Tả Chương Trình Học

Trong chương trình đào tạo đa dạng này, bạn sẽ không chỉ tìm hiểu về thể thao và kinh doanh - bạn cũng sẽ tìm hiểu về bản thân và khám phá tiềm năng của chính mình để đặt ra và đạt được mục tiêu. Những gì bạn sẽ học là để:

•   Làm thế nào trở nên xuất sắc trong lĩnh vực quản lý sự kiện thể thao ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế
•   Làm thế nào để thách thức các giả định về việc vận động viên là ai và tiền ở đâu
•   Làm thế nào để tạo và nắm bắt các cơ hội mà trước đây bạn có thể chưa xem xét
•   Làm thế nào để áp dụng những gì bạn học trên lớp, ngay trong lĩnh vực này: một phần của việc học của bạn bao gồm quyền xin vào thực tập với Hội đồng thể thao Kamloops và  thực tại tại các thành phố khác. Trong quá khứ, sinh viên thực tập đã lên kế hoạch đầy đủ các sự kiện và các phần của sự kiện, phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị sự kiện và làm việc và / hoặc làm  tình nguyện tại các sự kiện.

Các môn học 
 
 • Thành phần kinh doanh, chuyên nghiệp và học tập
 • Thế giới sự kiện
 • Toán học rời rạc và các ứng dụng
 • Giới thiệu về Du lịch
 • Lãnh đạo tổ chức trong du lịch
 • Kế toán tài chính
 • Quản lý dịch vụ ăn uống
 • Giới thiệu về đa phương tiện
 • Giới thiệu về nghiên cứu thể thao
 • Dịch vụ marketing và khách hàng
 • Giới thiệu về Kinh tế cơ bản
 • Quản lý sự kiện thể thao
 • Tâm lý học thể thao và hoạt động thể chất
 • Kiểm soát hoạt động tài chính trong du lịch
 • Luật khách sạn
 • Dàn dựng sự kiện đặc biệt
 • Gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận
 • Marketing sự kiện thể thao
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Trải nghiệm thực địa
 • Thể thao trong xã hội Canada
 • Kinh doanh

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Hồ sơ lý lịch: Trình bài khái quát những thành tựu và bằngc ấp học vấn, những kinh nghiệm làm việc hoặc làm thiện nguyện và những sở thích và hoạt động của cá nhân
•    Kiến thức cơ bản Toán lớp 11 hoặc Toán Pre-calculus lớp 11 với kết quả tối thiểu là C hoặc Toán Pre-calculus lớp 12 với kết quả tối thiểu là C hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    Ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9