Văn bằng Diploma - Quản lý Làm vườn

Mô tả chương trình học

Là sự kết hợp các môn học trọng tâm về khoa học thực vật và quản trị kinh doanh. Hãy tìm hiểu phải mất bao lâu để tạo ra và bảo tồn môi trường đô thị bền vững, trong khi vẫn theo nghiệp vụ thiết kế cảnh quan, lắp đặt và bảo trì.

Cơ hội nghề nghiệp

Hoạt động như một doanh nghiệp độc lập hoặc tham gia vào khoa kinh doanh làm vườn, cũng như các công viên thành phố.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9