1- Học kỳ chuyển tiếp + Cử nhân + Địa Vật lý (1- Semester Pathway + Bachelor of Science - Geophysics)

Mô tả chương trình học

 

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế, bạn sẽ học được nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Quốc tế Đầu tiên tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của Đại học Baylor. Tùy theo trình độ tiếng Anh của bạn, các chương trình được phân bố từ hai đến ba học kỳ.

Địa Vật lý là sự kết hợp nghiên cứu về địa chất với toán học và vật lý.  Chuyên ngành Địa Vật lý tập trung vào những tiến bộ trong thăm dò và sản xuất dầu khí.

Các học viên có thể chọn một trong ba chuyên ngành chính sau đây: Địa Vật lý Môi trường, Địa Vật lý Động đất và Địa Vật lý Thăm dò Dầu khí. Các khóa học bao gồm:

  • Vật lý Địa chất

  • Địa Vật lý

  • Vật chất Trái đất

  • Diễn giải Địa chấn Nâng cao

  • Thăm dò Địa Vật lý

Chương trình Địa Vật lý của Đại học Baylor tận dụng những kỹ năng nghiên cứu thực địa và thí nghiệm nhằm đảm bảo đào tạo bài bản. Các học viên được tiếp cận các thiết bị tiên tiến mà những nhà địa lý đã sử dụng trong các lĩnh vực chuyên môn. Các học viên tốt nghiệp thường tiếp tục nghiên cứu của họ trong trường đại học. Nhiều học viên tốt nghiệp giảng dạy hoặc làm việc cho nhiều cơ quan chính phủ khác nhau. Một số khác có vị trí trong ngành dầu khí và khí đốt.


Điều kiện nhập học

 

- Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu : 78.0%


Yêu cầu tiếng Anh

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
- Tối thiểu TOEFL  ibt: 68.0
- Tối thiểu IELTS đạt : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện


Các khoản phí khác :

 
  • Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm


*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí khác có thể thay đổi mà không báo trước