Điều khoản người dùng và chính sách bảo mật

1. ĐỊNH NGHĨA
 
1.1 Website: https://thongtinduhoc.org.
1.2 Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN STUDY GUIDE, bên điều hành và quản trị Website.
1.3 Bên B: Khách hàng có mong muốn và nhu cầu truy cập, đăng tải, tìm kiếm thông tin, sử dụng Website.
1.4 Các bên: Bao gồm Bên A và Bên B tham gia và chấp thuận Thỏa thuận này.
1.5 Bên: Có nghĩa một trong hai Bên tham gia ký kết Thỏa thuận này.
1.6 Bên thứ ba: Là một hoặc một số Bên không phải Bên A và/hoặc Bên B.
1.7 Văn bản pháp luật: do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
1.8 Pháp luật hiện hành: Là quy định pháp luật của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn như Bộ Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp,... các văn bản của Cơ quan Nhà nước hướng dẫn các luật này, các yêu cầu, lệnh, quyết định, nghị định, thông tư của Cơ Quan Nhà nước có thẩm quyền.
1.9 Follow: Đây là chức năng của Website mang nghĩa là “Theo dõi”, khi BÊN B nhấn (click) vào chức năng này, BÊN B đồng ý với việc chia sẻ các thông tin cá nhân của mình cho Bên thứ ba, đồng thời nhận các thông tin và chấp nhận sự các mối liên hệ, liên kết của các Bên này. Bên B sẽ trở thành người theo dõi của Bên thứ ba, tiếp cận các thông tin, hình ảnh trên nền tảng Website.
1.10 Sở hữu trí tuệ: có nghĩa là, mà không giới hạn, tất cả quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp bao gồm bản quyền, tên thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, bằng sáng chế đã được nộp, bằng sáng chế chưa được thông qua, thiết kế đã được đăng ký, bí mật thương mại, phát minh, sáng chế, quy trình bí mật, phương pháp kinh doanh, quy trình, cải tiến, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ khác bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền trong tất cả báo cáo, thông tin kỹ thuật, kế hoạch, sơ đồ, bản vẽ, tính toán, bảng tính, sự trình bày âm thanh hình ảnh, lịch trình và những dữ liệu khác.
1.11 Đối tác: Là các cá nhân/tổ chức sử dụng Website trên cơ sở hợp tác với BÊN A. Nhằm mục đích khai thác sử dụng nền tảng quản trị website, thông tin, dữ liệu tìm kiếm khách hàng hoặc quảng cáo, đăng tải thông tin, bài viết của mình.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE
 
2.1 Để sử dụng Website, BÊN B tự nguyện đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này. BÊN B tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Website và cam kết từ đủ 13 tuổi trở lên.
2.2 Khi BÊN B truy cập và tiến hành sử dụng website này vui lòng đọc hiểu tất cả các nội dung trong Thỏa thuận này.
2.3 BÊN B là người trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của tài khoản và tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp BÊN B vi phạm các quy định về sử dụng Website hoặc do BÊN B không quản lý tốt tài khoản của mình.
2.4 BÊN A có quyền tạm đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của BÊN B nhằm bảo đảm ngăn chặn các hành vi của BÊN B có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến BÊN A hoặc Bên thứ ba.
2.5 BÊN B chịu trách nhiệm đối với nội dung, thông tin và rủi ro thông qua việc trao đổi với Bên thứ ba trên Website.
2.6 Không vi phạm bất kỳ luật pháp có liên quan;
2.7 Không bôi nhọ, báng bổ, xâm phạm, quấy rối tình dục hay phân biệt chủng tộc, không đe dọa hay có hành vi khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục, không gây ra hiểu lầm, sai lệch hoặc có thể gây phản cảm đối với mục đích hoạt động trên Website của BÊN A;
2.8 Khi sử dụng Website, BÊN B sẽ thực hiện đúng các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc được cập nhật mới áp dụng cho việc sử dụng Website.
2.9 Lưu ý rằng: Bằng việc truy cập, đăng ký, đăng nhập tài khoản và/hoặc sử dụng Website, BÊN B tự nguyện đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu BÊN B không đồng ý với Điều khoản bảo mật của Website vui lòng đăng xuất tài khoản và không sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào.

3. TÀI KHOẢN BÊN B
 
3.1 Để sử dụng Website, BÊN B sẽ đăng ký một tài khoản truy cập và mật khẩu. BÊN B có nghĩa vụ:
3.1.1 Chịu trách nhiệm đối với các thông tin cung cấp cho Website để đăng ký tài khoản.
3.1.2 Quản lý tốt tài khoản của mình như sau:
 • Bảo mật về tài khoản                   
 • Bảo mật về mật khẩu truy cập
 • Đảm bảo BÊN B luôn đăng xuất tài khoản mỗi khi không sử dụng hoặc khi BÊN B sử dụng chung nguồn truy cập Website (máy tính, điện thoại…) với Bên thứ ba
 • Bảo mật các thông tin theo thông báo của BÊN A
3.2 Trường hợp tài khoản của BÊN B bị sử dụng trái phép, vui lòng thông báo cho BÊN A để được hướng dẫn thay đổi mật khẩu kịp thời nhằm bảo mật thông tin. BÊN A không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, sai lệch nào nếu BÊN B không tuân thủ điều khoản này.
3.3 BÊN B đồng ý rằng tài khoản, tên miền phụ (nếu có) BÊN B sử dụng là tài sản thuộc về BÊN A. BÊN B không thể chuyển nhượng, mua bán, tặng cho Bên thứ ba.
3.4 BÊN B cam kết rằng việc lập tài khoản là hoàn toàn tự nguyện và chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng và quản lý cũng như việc duy trì hoạt động, tương tác thường xuyên. Trong thời gian….tháng liên tục, BÊN B không đăng nhập/không có tương tác, Bên A có quyền loại bỏ thông tin hoặc vô hiệu hóa việc truy cập vào Website. Việc này dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn các giao dịch (nếu có) mà Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành vi này.            

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  
4.1 Tất cả các tài nguyên trong Website này bao gồm và không giới hạn hình ảnh, thông tin, tên miền (chính, phụ), bài viết… đều thuộc quyền sở hữu của Bên A hoặc đối tác của Bên A được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên toàn quốc và nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
4.2 Bên B có quyền được sử dụng Website này và/hoặc tài nguyên được phép khai thác của Website cho nhu cầu của cá nhân về du học, không nhằm mục đích kinh doanh hoặc tương tự. Việc sử dụng và việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên Website là bắt buộc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên của Website đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.
4.3 Các nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền của Website được BÊN A đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam. BÊN B cam kết không có bất cứ hành vi nào xâm phạm.

5. THÔNG TIN CÁ NH N CỦA BÊN B
 
5.1 Chính sách bảo mật này được biên soạn để phục vụ tốt hơn những khách hàng quan tâm đến cách sử dụng 'Thông tin nhận dạng cá nhân' (PII) khi đang tương tác trực tuyến. PII là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc thông tin khác để xác định, liên hệ hoặc định vị một người hoặc để xác định cá nhân.
5.2 Thông tin cá nhân BÊN B đồng ý cung cấp và cho phép BÊN A thu thập khi truy cập Website hoặc ứng dụng của Bên A.
5.2.1 Họ và Tên đăng nhập, Email, số điện thoại, năm sinh, địa chỉ, quốc tịch, ngành học, cấp học, giới tính,… hoặc các thông tin khác Bên A yêu cầu để hỗ trợ trải nghiệm của người dùng.
5.2.2 Bên A thu thập thông tin từ BÊN B khi đăng ký trên Website của Bên A, điền vào biểu mẫu hoặc nhập thông tin vào trang web hoặc các mẫu quảng cáo.
5.2.3 Bên B cam kết các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và luôn cập nhật mỗi khi có sự thay đổi.
5.3 Nguồn thông tin cá nhân của BÊN B sẽ được Bên A thu thập, chia sẻ và sử dụng khi BÊN B đăng ký tư vấn, nhấn “Follow”, nhấn đăng ký nhận bản tin của Bên A, thông tin của bên thứ ba, trả lời khảo sát hoặc truyền thông quảng cáo, lướt trang web hoặc sử dụng một số tính năng khác của trang Website theo thông tin BÊN B (chat trực tiếp, email hoặc điện thoại).
5.4 BÊN B đồng ý với các thông tin như sau:
5.4.1 Nhận thư điện tử từ BÊN A, đối tác của BÊN A
5.4.2 Nhận bảng khảo sát
5.4.3 Nhận các liên hệ khác từ BÊN A thông qua số điện thoại, bưu điện
5.4.4 Chia sẻ thông tin phục vụ mục đích hoạt động của Website, khi nhấn Fllow
5.5 Bảo vệ thông tin BÊN B
5.5.1 Website của Bên A thường xuyên được dò quét để tìm các lỗ hổng bảo mật và lỗ hổng đã biết để giúp BÊN B truy cập trang web an toàn nhất có thể.
5.5.2 Bên A thường xuyên sử dụng phần mềm “Quét phần mềm độc hại”.
5.5.3 Thông tin cá nhân của BÊN B được lưu trữ bên trong các trang mạng được bảo mật và chỉ có thể truy cập bởi một số người có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống, họ được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, tất cả thông tin nhạy cảm / tín dụng mà BÊN B cung cấp sẽ được mã hóa thông qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL).
5.5.4 Thời gian lưu trữ: Dữ liệu của Bên B sẽ được lưu trữ đến khi Bên A thực hiện việc gỡ bỏ hoặc xóa.
5.5.5 Bên A thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau khi người dùng truy cập trang web, gửi hoặc truy cập thông tin của họ để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của BÊN B.
5.5.6 Tất cả giao dịch được xử lý thông qua nhà cung cấp cổng giao dịch và không được lưu trữ hoặc xử lý trên máy chủ của Bên A.   
5.6 Cookies
5.6.1 Cookies là các tệp nhỏ mà trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển sang ổ cứng máy tính của BÊN B thông qua trình duyệt Web (nếu BÊN B đống ý) cho phép hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của BÊN B, nắm bắt và ghi nhớ một số thông tin nhất định. Ví dụ: BÊN A sử dụng cookies để ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của BÊN B.
5.6.2 Chúng còn được dùng để giúp BÊN A hiểu các tùy chọn của BÊN B dựa trên việc lướt web trước đó hoặc hiện tại, cho phép BÊN A cung cấp cho BÊN B các dịch vụ luôn được hoàn thiện. BÊN A cũng sử dụng cookies để biên soạn dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để BÊN A có thể cung cấp các công cụ và hỗ trợ BÊN B trải nghiệm trang web tốt hơn trong tương lai.
5.6.3 BÊN A sử dụng cookies để:
 • Hiểu và lưu giữ các sở thích của người dùng cho những lần truy cập trong tương lai
 • Theo dõi các quảng cáo
5.6.4 BÊN B có thể chủ động chọn để máy tính cảnh báo mỗi lần cookies được gửi đi hoặc có thể chọn tắt tất cả cookies. BÊN B sẽ làm điều này thông qua tính năng cài đặt trên trình duyệt của mình. Hãy xem công cụ trợ giúp của trình duyệt web trên máy tính cá nhân để tìm hiểu cách xử lý cookies theo đúng yêu cầu của quý vị.
5.6.5 Nếu BÊN B tắt cookies, trải nghiệm sử dụng web cũng không bị ảnh hưởng.
5.7 Chia sẻ cho bên thứ ba
BÊN B đồng ý cho phép BÊN A tiết lộ thông tin được thu thập/cung cấp từ BÊN B cho các bên thứ ba. BÊN A có thể chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên khác những thông tin như tên, số điện thoại và thông tin cá nhân của BÊN B khi BÊN B chủ động nhấn nút "Follow" một đối tượng để chủ động đồng ý chia sẻ thông tin cho đối tượng đó.
5.8 Liên kết của bên thứ ba
BÊN A có thể liên kết hoặc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba trên Website. Các Website của bên thứ ba có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, BÊN A không có trách nhiệm hay nhận trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của những Website được liên kết. Tuy nhiên, BÊN A vẫn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn thông tin của Website và khuyến khích mọi phản hồi về các Website được liên kết.
5.9 Cam kết của Bên thứ ba/Đối tác về bảo mật thông tin của BÊN B, Website.
Đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu nào của BÊN B, Website mà Đối tác/Bên thứ ba có được thông qua việc sử dụng, khai thác Website bằng bất kỳ hình thức nào, Bên thứ ba/Đối tác cam kết:
 • Sử dụng thông tin của BÊN B, Website nhằm mục đích thực hiện nhu cầu du học của BÊN B, mục đích hợp tác với BÊN A;
 • Không sử dụng thông tin, dữ liệu có được vào mục đích truyền thông, quảng cáo, công khai trên truyền thông đại chúng dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của BÊN B, BÊN A.
 • Không cung cấp thông tin của BÊN B, Website cho Bên thứ ba không phải là trường học, BÊN A, đối tác thực hiện dịch vụ du học hoặc sử dụng cho các mục đích thương mại không phù hợp với mục đích hoạt động của Website.
 • Nỗ lực hết khả năng bảo vệ thông tin không bị công khai, lan truyền hoặc sử dụng trái ý muốn của BÊN B, BÊN A.
 • Bồi thường bất cứ thiệt hại nào và cam kết BÊN A, BÊN B được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu Đối tác vi phạm chính sách bảo mật điều khoản sử dụng Website hoặc quy định của Pháp luật.
6. COPPA (ĐẠO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM TRỰC TUYẾN)
 
6.1 Khi nói đến việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trực tuyến (COPPA) áp đặt quyền kiểm soát lên cha mẹ. Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ, thực thi Quy tắc COPPA, đưa ra những quy định nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến phải thực hiện để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của trẻ em trên mạng.
6.2 BÊN A không cấp quyền và không chấp nhận việc đăng ký, đăng nhập hay sử dụng dưới Website dưới bất kỳ hình thức nào do trẻ em dưới 13 tuổi thực hiện.

7. ĐẠO LUẬT CAN SPAM VÀ NGHỊ ĐỊNH 90/2008/NĐ-CP
 
7.1 Đạo luật CAN-SPAM và Nghị định 90/2008/NĐ-CP là luật đặt ra các quy tắc dành cho email thương mại, thiết lập các yêu cầu đối với thư thương mại, cho phép người nhận quyền yêu cầu người gửi ngừng gửi cho họ và xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm.
7.2 BÊN A thu thập địa chỉ email của BÊN B để:
 • Gửi thông tin, trả lời các câu hỏi và/hoặc phản hồi các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.
 • Tiếp thị hoặc phản hồi email cho BÊN B sau khi thực hiện giao dịch ban đầu.
7.3 Để tuân thủ quy định của CAN SPAM, BÊN A đồng ý với những điều khoản sau:
 • Không sử dụng các chủ đề hoặc địa chỉ email sai, gây nhầm lẫn
 • Quản lý sử dụng tin nhắn quảng cáo một cách hợp lý
 • Luôn đính kèm địa chỉ trụ sở doanh nghiệp của BÊN A
 • Giám sát các dịch vụ tiếp thị qua email của bên thứ ba để tuân thủ quy định, nếu có sử dụng chúng
 • Thực hiện yêu cầu từ chối/hủy đăng ký nhanh chóng
 • Cho phép người dùng hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết ở cuối dòng trong mỗi email
Nếu bất cứ khi nào BÊN B muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, quý vị có thể gửi email cho BÊN A tại địa chỉ thongtinduhoc.org@gmail.com và BÊN A sẽ nhanh chóng xóa quý khách khỏi TẤT CẢ thư từ liên lạc.

8. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 
8.1 BÊN A sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Website, những thông tin do BÊN B cung cấp và trao đổi trên nền tảng Website. Điều này bao gồm và không giới hạn các thiệt hại trực tiếp hay ngẫu nhiên và các mức độ, xuất phát gián tiếp/trực tiếp từ việc truy cập và sử dụng Website của BÊN B. Do đó, BÊN B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp, sử dụng, bao gồm và không giới hạn việc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
8.2 BÊN B đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho BÊN A, BÊN thứ ba bao gồm và không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là “Bến thứ ba”) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của BÊN B đối với các điều khoản, thỏa thuận sử dụng, bảo mật này.

9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này sẽ ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thì sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam.

ĐIỀU 10: TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG
 
10.1 Không Bạo lực, kích động
Tất cả các chủ thể truy cập Website có trách nhiệm cam kết không được đăng tải, hỗ trợ, trao đổi các nội dung có ý nghĩa như sau:
 • Gián tiếp/trực tiếp thực hiện các hành vi có tính chất bạo lực ở mọi mức độ;
 • Dụ dỗ, lôi kéo, kích động thực hiện các hành vi bạo lực, ủng hộ hoặc bất cứ hành vi nào có liên quan.
 • Thể hiện quan điểm ủng hộ, ý kiến cổ động các tư tưởng phản động, bạo lực, hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội.
 • Bất cứ hành vi nào mang ý nghĩa hoặc hỗ trợ các hành vi, tư tưởng bạo lực, bôi nhọ, trái quy định pháp luật.
 • Liên hệ, trao đổi các thông tin với thành phần phản động, khủng bố, thế lực thù địch, phản động, tội phạm chính trị, tội phạm,...
 • Gián tiếp/trực tiếp hỗ trợ/thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, buốn bán, kinh doanh, hoặc các hành vi mang tính chất kinh doanh thương mại.
 • Gián tiếp/Trực tiếp hỗ trợ/thực hiện các hành vi hối lộ, mua chuộc, tụ tập trái phép, biểu tình, trao đổi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, trao đổi thông tin không phù hợp với mục đích hoạt động của Website.
10.2 Không xâm phạm quyền riêng tư, cá nhân của đối tượng khác
Tất cả các chủ thể truy cập Website có trách nhiệm cam kết không được đăng tải, hỗ trợ, trao đổi các nội dung có ý nghĩa như sau:
 • Gián tiếp/trực tiếp hỗ trợ/thực hiện hành vi tiết lộ, công khai, đăng tải, đính chính, bác bỏ nhưng thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của đối tượng khác.
 • Quấy rối, gây ảnh hưởng đến hoạt động, sử dụng Website của đối tượng khác.
 • Sử dụng ngôn ngữ gây thù ghét, phân biệt đối xử, kỳ thị, xúc phạm cá nhân, tổ chức
10.3 Không sử dụng, đăng tải thông tin thiếu tính xác thực, không toàn vẹn.
Tất cả các chủ thể truy cập Website có trách nhiệm cam kết không được đăng tải, hỗ trợ, trao đổi các nội dung có ý nghĩa như sau:
 • Sử dụng thông tin sai lệch, thiếu tính xác thực.
 • Tuyên truyền, phát tán các thông tin giả.
10.4 Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các chủ thể truy cập Website có trách nhiệm cam kết không được đăng tải, hỗ trợ, trao đổi các nội dung có ý nghĩa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức khác dưới bất kỳ hình thức nào.
10.5 BÊN A có quyền
Để bảo vệ tiêu chuẩn cộng đồng được thực thi một cách toàn vẹn và chặt chẽ, BÊN A có quyền:
 • Gỡ bỏ, yêu cầu/trực tiếp chỉnh sửa/xóa bỏ/từ chối đăng tải, trao đổi bất cứ thông tin, hình ảnh, bài viết nào của tất cả các chủ thể sử dụng Website nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng, quy định của Pháp luật.
 • Hạn chế quyền truy cập, tạm ngưng hoạt động, xóa bỏ tài khoản, thông tin đăng nhập, sử dụng của các chủ thể sử dụng Website.
 • Yêu cầu bổi thường, đính chính thông tin, khác phục thiệt hại đối với bất kỳ thiệt nào xảy ra do các thủ thể vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, thỏa thuận này.

Liên hệ với BÊN A

Nếu BÊN B có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận này, BÊN B có thể liên hệ với chúng tôi với thông tin bên dưới.
 • Địa chỉ: Lầu 5, số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0898309509
 • Email: info@thongtinduhoc.org