1-Học kỳ chuyển tiếp + Cử nhân - Hóa sinh (1-Semester Pathway + Bachelor of Arts - Biochemistry)

Mô tả chương trình học :

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, bạn sẽ được học nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Đầu tiên của Học viên Quốc tế tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của Baylor, được phân bố từ hai đến ba học kỳ, phụ thuộc vào năng lực tiếng Anh mà bạn có.

Chuyên ngành Hóa sinh được thiết kế để cung cấp một nền tảng vững chắc trong ngành hóa sinh nhằm tạo điều kiện cho học viên khởi nghiệp bằng các môn học có liên quan đến sức khỏe. Một nền tảng vững chắc trong ngành Hóa sinh có lợi thế quan trọng đối với trường y khoa và nhiều chuyên ngành Hóa sinh được xem là một môn học Dự bị Y tế. Các học viên chuyên ngành Hóa sinh được khuyến khích tham gia các khóa học về sinh học hơn là chuyên ngành hóa thông thường. Các khóa học bao gồm:
  • Kỹ thuật và tiêu chuẩn Đo lường trong phòng Thí nghiệm
  • Hóa Vô cơ
  • Hóa sinh Tổng hợp
  • Hóa Hữu cơ
  • Công cụ Phân tích
Văn bằng Cử nhân Hóa sinh là một lựa chọn tốt cho những học viên muốn học chuyên về y khoa hoặc nha khoa.

Điều kiện nhập học

- Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu : 78.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
- Tối thiểu TOEFL ibt : 68.0
- Tối thiểu IELTS : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :
 
  • Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm