1- Học kỳ chuyển tiếp + Cử nhân + Khoa học Chính trị (1- Semester Pathway + Bachelor of Arts - Political Science )

Mô tả chương trình học

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế, bạn sẽ học được nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Quốc tế Đầu tiên tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của Đại học Baylor. Tùy theo trình độ tiếng Anh của bạn, các chương trình được phân bố từ hai đến ba học kỳ.

Ngành Khoa học Chính trị các học viên được tìm hiểu về lịch sử chính trị Mỹ và các tổ chức. Họ cũng nghiên cứu hiến pháp luật từ kỷ nguyên sáng lập đến quyết định của Tòa án Tối cao mới nhất. Họ nắm vững kỹ thuật phân tích chính trị và kiểm tra các thay đổi chính trị trên toàn thế giới. Các học viên cũng khảo sát trên các tác phẩm của các nhà triết gia lớn. Các khóa học bao gồm:
  • Tiểu bang Mỹ và Chính quyền Địa phương
  • Dân tộc thiểu số và các Nhóm Dân tộc Chính trị
  • Chiến dịch và Cuộc bầu cử
  • Quá trình Chính trị Đô thị
  • Chính phủ và Chính trị của Trung Đông

Các học viên quan tâm nghiên cứu quốc tế và chính trị có thể chọn tham gia vào cuộc thi bao gồm Liên Hiệp Quốc Mô hình, Mô hình tổ chức các Tiển bang Mỹ và Học viên chưa Tốt nghiệp Tòa án Tập sự. Các cuộc thi cho các học viên một cơ hội để chứng kiến và thực hành những gì họ học trong lớp.

Khoa học chính trị là một trong các chuyên ngành phổ biến nhất cho các học viên quan tâm đến việc học trường luật. Sở Khoa học Chính trị làm việc với ngành Luật Dự bị để nhấn mạnh các vấn đề quan trọng nhất mà luật sư và luật gia đối đầu trong nghề nghiệp của họ. Điều này bao gồm tư pháp hình sự, luật hiến pháp, chính sách cộng đồng và tòa án, luật pháp quốc tế.

Điều kiện nhập học

-Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
-Điểm trung bình GAP tối thiểu : 78.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp ,học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
-Tối thiểu TOEFL  ibt: 68.0
-Tối thiểu IELTS đạt : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :

-Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm