1-Học kỳ Chuyển tiếp + Cử nhân - Khoa học Máy tính (1-Semester Pathway + Bachelor of Arts - Computer Science)

Mô tả chương trình học :

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, bạn sẽ được học nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Đầu tiên của Học viên Quốc tế tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của Baylor, được phân bố từ hai đến ba học kỳ, phụ thuộc vào năng lực tiếng Anh mà bạn có.

Một trong những điểm mạnh của chương trình khoa học máy tính là cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Các học viên sẽ thành thạo về lý thuyết cũng như lập trình khi va chạm với môi trường thực tế, nhờ đó tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Các khóa học bao gồm:
  • Những cấu trúc Hữu hạn
  • Điện toán trong Xã hội
  • Các Phương pháp Số
  • Cấu trúc Dữ liệu
  • Hệ thống Lập trình

Các học viên đang học văn bằng BA môn khoa học máy tính cũng sẽ học môn giáo dục khai phóng truyền thống với nền tảng vững chắc về các khóa khoa học máy tính trọng tâm. Sau khi tốt nghiệp, nhiều học viên sẽ tìm được nhiều vị trí trong ngành nghiên cứu, phát triển phần mềm, và những lĩnh vực có liên quan đến điện toán. Nhiều học viên cũng tiếp tục học lên cao học.

Điều kiện nhập học

- Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu : 78.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
- Tối thiểu TOEFL  ibt: 68.0
- Tối thiểu IELTS đạt : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :
 
  • Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm