1- Học kỳ chuyển tiếp + Cử nhân - Toán học (1-Semester Pathway + Bachelor of Arts - Mathematics)

Mô tả chương trình học :

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, bạn sẽ được học nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Đầu tiên của Học viên Quốc tế tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của Baylor, được phân bố từ hai đến ba học kỳ, phụ thuộc vào năng lực tiếng Anh mà bạn có.

Chuyên ngành Toán học liên quan đến nhiều lĩnh vực toán học khác nhau, gồm cả toán học truyền thống và đương đại. Toán học cũng liên quan các thuật ngữ, các phương pháp và công thức. Chuyên ngành cũng áp dụng toán học để giải quyết các vấn đề về lý thuyết và thực hành.

Các khóa học bao gồm:
  • Quy hoạch Tuyến tính
  • Đại số Trừu tượng
  • Khoa mật mã
  • Mô hình Xác suất
  • Xác suất Dữ liệu

Văn bằng Cử Nhân về Chương trình Giảng dạy Toán học Toán học cung cấp cho các học viên nền tảng cơ bản về toán học trong môi trường triết lý giáo dục khai phóng.

Các học viên tốt nghiệp với Văn bằng Toán học thường tiếp tục theo học thông qua các chương trình cao học. Những người khác tìm kiếm cơ hội làm việc khác nhau trong các cơ quan chính phủ, vị trí công tác giảng dạy, và phân tích dữ liệu trong ngành kinh doanh.

Điều kiện nhập học

-Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
-Điểm trung bình GPA tối thiểu : 78.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp ,học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
-Tối thiểu TOEFL ibt : 68.0
-Tối thiểu IELTS : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :

-Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm