1-Học kỳ Chuyển tiếp + Cử nhân - Toán học Ứng dụng (1-Semester Pathway + Bachelor of Science - Applied Mathematics )

Mô tả chương trình học :

Để nhập học tại Đại học Baylor, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng nghiên cứu cơ bản cũng như trình độ tiếng Anh cần thiết. Tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, bạn sẽ học được nhiều môn học bao quát nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng mà bạn chọn. Năm học Quốc tế Đầu tiên tương đương với năm nhất chương trình đào tạo bậc Đại học của ĐH Baylor. Tùy theo trình độ tiếng Anh của bạn, các chương trình sẽ được phân bổ từ hai đến ba học kỳ.

Chuyên ngành Toán học Ứng dụng tập trung vào việc ứng dụng toán học vào thực tế và cũng như các chuyên ngành. Các học viên sẽ học cách sử dụng những khái niệm toán học để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định trong nhiều môi trường khác nhau. Các khóa học bao gồm:
  • Các Mô hình, Mối quan hệ và các Khái niệm Số học
  • Đại số Tuyến tính
  • Các Biến số Phức tạp
  • Dữ liệu và Xác suất
Các học viên tốt nghiệp được trang bị nền tảng ở nhiều vị trí bao quát trong kinh doanh, trong các ngành, cơ quan chính phủ và ngành giáo dục. Hầu hết các chi nhánh của Chính phủ Liên bang đều lựa chọn các Chuyên ngành Toán học. Phần lớn các học viên tốt nghiệp cũng tiếp tục theo học thông qua trường đào tạo sau đại học, trường luật và trường y khoa.

Điều kiện nhập học

- Trình độ học vấn tối thiểu : Lớp 12 hoặc Trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu : 78.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ một quốc gia nói được Tiếng Anh hoặc đạt điểm số tiếng Anh như sau :
- Tối thiểu TOEFL  ibt: 68.0
- Tối thiểu IELTS đạt : 6.0
Chương trình này không dành cho nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :
 
  • Lệ phí sinh viên : $4,598 mỗi năm