Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Âm nhạc (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Lấy được Bằng Cao đẳng Nghệ thuật khi hoàn thành thành công 60 tín chỉ chuyển tiếp đại học. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này cho phép bạn chuyển tiếp vào một trường đại học và bước vào năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm. Nhiều trường đại học ưu tiên ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên có điểm trung bình thấp hơn.

Sinh viên ghi danh chương trình này có thể đủ điều kiện được chỉ định Học phần có Co-op. Học phần có Co-op bao gồm xen kẽ các kỳ học thuật và công việc toàn thời gian.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
•   Kiểm tra kiến thức Âm nhạc
•   Kiểm tra kỹ năng ca hát và thính giác
•   Trình bày thử giọng
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021