Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Địa lý và Môi trường (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bước đầu tiên bước vào sự nghiệp là một nhà tư vấn môi trường, nhà quy hoạch đô thị, nhà khí tượng học, kiểm lâm công viên, nhân viên phát triển, nhà địa chất học, chuyên gia vẽ bản đồ, nhà phát triển bất động sản, nhà thống kê và nhiều hơn nữa với Bằng liên kết nghệ thuật ngành Địa lý.

Trong chương trình này, bạn sẽ nghiên cứu các đặc điểm vật lý và xã hội của trái đất và kiểm tra mối quan hệ của mọi người với các môi trường tự nhiên và các mối quan hệ do con người tạo ra. Địa lý kết nối các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, như kinh tế, nghiên cứu đô thị, chính sách và luật pháp, khoa học trái đất, sinh học và nghiên cứu môi trường. Do đó, các nhà địa lý được trang bị tốt để nghiên cứu và giúp giải quyết những thách thức hiện đại, bao gồm biến đổi khí hậu, thiên tai, hủy hoại môi trường sống, an ninh lương thực, quản lý chất thải và tài nguyên, đô thị hóa nhanh chóng và các phong trào tị nạn.

Nhiều khóa học địa lý bao gồm các cơ hội học tập kinh nghiệm trong các lớp học và phòng thực nghiệm ngoài trời của chúng tôi, cũng như các chuyến đi thực địa ngoài khuôn viên trường để đến với môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Công việc thực địa  này mang đến cho bạn cơ hội tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu và quan sát các hiện tượng trong ngành bằng thiết bị chuyên dụng.

Bằng Liên kết Nghệ thuật chuyên ngành Địa lý có thể đưa đến chương trình Cử nhân Địa lý hoặc Cử nhân Nghệ thuật tại một trường đại học. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận tuyển sinh ở điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác.

Chuyên ngành Địa lý có thể được đào tạo với bằng cấp đào tạo về các chuyên ngành Địa lý Con người, Địa lý Vật lý, Nghiên cứu Môi trường, Quản lý Tài nguyên, Khoa học Trái đất, Nghiên cứu Đô thị, Phục hồi Môi trường sống, Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), Hệ thống Thông tin Không gian, Phát triển Cộng đồng và Lập kế hoạch Bền vững tại hầu hết các trường đại học.

 
Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021