Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Khoa học Môi trường (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng liên kết chuyên ngành Khoa học môi trường dành cho những sinh viên hoàn thành các yêu cầu chung đối với Bằng liên kết chuyên ngành Khoa học với trọng tâm là các khóa học liên quan đến các vấn đề môi trường. Chương trình này tập trung vào các nguyên tắc khoa học chi phối và mô tả đặc tính vật lý và sinh học của Trái đất, và về các vấn đề liên quan đến suy thoái môi trường.

Sinh viên dự định lấy bằng Cử nhân Khoa học tại một trường đại học trong tỉnh BC, đồng thời có mối quan tâm đến môi trường và các ngành nghề liên quan, nên xem xét Bằng liên kết chuyên ngành Khoa học môi trường. Vă bằng này cho phép sinh viên hoàn thành hai năm đào tạo (tương đương 60 tín chỉ) của các khóa học đại học năm thứ nhất và năm thứ hai, bao gồm các môn học liên quan đến vấn đề của Trái đất về sinh học và môi trường. Sau đó, sinh viên chuyển tiếp vào đại học và bước vào năm thứ ba của chương trình Cử nhân Khoa học hệ bốn năm. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn.

 
Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%


Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)


Các yêu cầu khác


•    Toán 11 và tiếng Anh 12 đạt điểm tối thiểu 60% và điểm trung bình tối thiểu của năm cuối cấp trung học đạt 60% (hoặc tương đương) 
•    Có thể yêu cầu các lớp bổ sung nâng cao ngắn hạn về Hóa, Vật lý và Toán học


Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí Vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021