Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Lịch sử (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng liên kết nghệ thuật nghiên cứu lịch sử là bước đầu tiên để hướng tới sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, luật, báo chí, dịch vụ công cộng, kinh doanh, truyền thông và xuất bản, nghiên cứu thông tin và lưu trữ, giám tuyển bảo tàng, và ngành văn hóa nghệ thuật.

Là một sinh viên ngành Lịch sử, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xã hội, nền kinh tế, văn hóa, mô hình tư tưởng và chính trị của con người trong quá khứ theo bối cảnh lịch sử của họ; khám phá các chủ đề và mô hình phổ biến giữa các khu vực và các niên đại; và mở rộng hiểu biết về sự phức tạp trong mọi hoạt động của con người đương đại.

Trong chương trình này, bạn sẽ phát triển và nâng cao khả năng tư duy phê phán, viết bài, nghiên cứu và thuyết trình và khả năng truyền đạt ý tưởng của mình đến các đối tượng khác nhau. Bạn cũng sẽ trau dồi khả năng xây dựng các lập luận về lịch sử, đánh giá và giải thích các bằng chứng lịch sử, phân tích các vấn đề lịch sử và tham gia vào các cuộc tranh luận về kiến thức lịch sử. bằng phương pháp tự học và hợp tác, bạn sẽ điều tra những cách hình thành, bảo tồn và phổ biến lịch sử, thông qua các sự kiện ngày lễ và tưởng nhớ.

Trong hầu hết các trường hợp, Bằng liên kết về Lịch sử sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình bốn năm đại học, để lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật với văn bằng chuyên ngành hoặc bằng danh dự về ngành Lịch sử, hoặc một văn bằng chung về Lịch sử và một văn bằng hai. Bằng Cao đẳng Nghệ thuật ngành Lịch sử cũng có thể đáp ứng một số điều kiện yêu cầu cấp cơ bản của chương trình Cử nhân Nghệ thuật thuộc các ngành liên quan khác, cũng như một số điều kiện tiên quyết cho các chương trình đào tạo giáo viên.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 
Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)


Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021