Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Nghiên cứu Chính trị (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bước khởi đầu để trở thành một luật sư, chính trị gia, diễn giả gây cảm hứng, nhà văn và nhiều hơn nữa với bằng Cao đẳng liên kết Đại học chuyên ngành Nghiên cứu Chính trị.

Nghiên cứu Chính trị là khóa học khám phá các hệ thống chính trị và sự phát triển, tính cạnh tranh và sự tương tác của chúng. Ngành học này xem xét cách các hệ thống đó ảnh hưởng đến chúng ta và ngược lại, và chính trị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của công dân ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế như thế nào.

Trong chương trình này, bạn sẽ khám phá cách các quốc gia trên thế giới được quản lý và hiểu rõ hơn về vai trò của Canada trên bối cảnh toàn cầu.  Bạn sẽ phát triển tư duy phê phán và kỹ năng nghiên cứu thông qua các cuộc thảo luận và phân tích mọi thứ từ lịch sử cho đến báo chí, kinh tế,  và tư tưởng chính trị. Bạn cũng sẽ xem xét các cuộc tranh luận chính trị là nảy sinh những mối quan ngại về các vấn đề đạo đức trong đời sống chung và các lựa chọn chính trị của các giới chức nhà nước.

Bằng Cao đẳng liên kết Đại học về Nghiên cứu Chính trị liên kết với chương trình Cử nhân Nghiên cứu Chính trị hoặc Cử nhân chuyên ngành phụ về Nghệ thuật tại một trường đại học. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

 

•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021