Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Nghiên cứu Quốc tế và Giao thoa Văn hóa (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng liên kết nghệ thuật tập trung vào nghiên cứu Giao thoa Văn hóa và Quốc tế phù hợp cho sinh viên dự định theo đuổi sự nghiệp quốc tế hoặc đối ngoại, và cho những người quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính trị và văn hóa quốc tế, các nan đề và triết học. Sinh viên cũng học hỏi những yếu tố  cơ bản của ngoại ngữ  2 và trau dồi  các kỹ năng để giao tiếp trong bối cảnh quốc tế.

Trong hầu hết các trường hợp, Bằng liên kết sẽ cho phép bạn chuyển tiếp vào một trường đại học và bước vào năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên với yêu cầu điểm trung bình thấp hơn so với những người không có bằng cấp.

 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021