Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Ngôn ngữ Hiện đại (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các nhà tuyển dụng đánh giá cao các ứng viên có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ. Với chương trình Ngôn ngữ Hiện đại tại Cao đẳng Douglas, bạn có thể khám phá một ngôn ngữ mới và một nền văn hóa mới, bồi đắp kiến thức hiện có của bạn hoặc bắt đầu con đường đến với sự nghiệp dựa trên ngôn ngữ. Douglas cung cấp các khóa học trong năm loại ngôn ngữ từ sơ cấp đến nâng cao. Bạn sẽ học tập trong một môi trường thực hành với các giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

Cách tiếp cận độc đáo:

•    Phong cách giảng dạy trực tiếp, giao tiếp
•    Phòng thí nghiệm ngôn ngữ tăng tương tác
•    Lớp học nhỏ có nghĩa là sự chú ý cá nhân
•    Tham gia, giáo viên nhiệt tình
•    Kết quả ngay lập tức

Các ngôn ngữ:

•    Tiếng Trung
•    Tiếng Pháp
•    Tiếng Đức
•    Tiếng Nhật
•    Tiếng Tây Ban Nha

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021