Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học- Nhân chủng học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng liên kết Nghệ thuật chuyên ngành Nhân chủng học là một khởi đầu đi đến sự nghiệp trong lĩnh vực bảo tàng, bảo tồn, khảo cổ học, quản lý tài nguyên văn hóa, quan hệ bản địa hoặc đại diện, pháp y, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và nhiều hơn nữa.

Các nhà nhân chủng học nghiên cứu hầu như tất cả các khía cạnh của đời sống con người, từ vấn đề sinh học của con người, đến việc tạo ra và sử dụng ngôn ngữ, đến bản chất của văn hóa và vai trò của nó trong việc thích nghi với môi trường xã hội và thể chất. Thông qua chương trình này, bạn sẽ kiểm tra và so sánh những suy nghĩ, hành vi, sản phẩm vật chất và tổ chức xã hội của các nhóm văn hóa khác nhau trong quá khứ và hiện tại, đồng thời đạt được các kỹ năng quan sát, lưu giữ hồ sơ, tư duy phê phán và phân tích thu hút các nhà tuyển dụng ở cả lĩnh vực công và tư nhân.

Bằng liên kết Nghệ thuật chuyên ngành Nhân chủng học có thể học lên chương trình Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Nhân chủng học hoặc chọn ngành phụ Nhân chủng học tại một trường đại học. Nhiều trường đại học ưu tiên ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên có điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT:45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước


Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

 
•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021