Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Phi công Chuyên nghiệp (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng Liên kết Nghệ thuật đào tạo Phi công Chuyên nghiệp trong tương lai là một chương trình dành cho sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành hàng không. Chương trình này được cung cấp cùng với Trung tâm bay chuyên nghiệp, đặt tại Sân bay Boundary Bay ở Delta. 

Douglas College cung cấp chương trình học thuật dẫn đến Bằng liên kết nghệ thuật và Trung tâm bay chuyên nghiệp cung cấp hướng dẫn mặt đất và lái máy bay với đủ kinh nghiệm bay để có được Giấy phép Phi công Thương mại và Huấn luyện năng định đa động cơ. Hai học phần riêng biệt và tách biệt này sẽ cùng trang bị cho sinh viên nền tảng cần thiết trong ngành hàng không. Sinh viên cần nộp đơn ghi dành cùng lúc vào Douglas College và Trung tâm bay chuyên nghiệp.

Nếu nhịp độ học tập của bạn nhanh hơn cho phép chuyển sang bằng cử nhân, bạn có thể áp dụng tất cả các khoản tín chỉ bạn nhận được từ chương trình này để chuyển sang chương trình Cử nhân Nghệ thuật tại một tổ chức khác. Vì vậy, ngay cả khi bạn xác định việc lái máy bay không phù hợp với bạn, bạn cũng sẽ đi được một nửa chăng đường của bằng cử nhân.

Lưu ý: Học sinh sẽ cần đăng ký và ghi dành tại Khoa "Trung tâm bay chuyên nghiệp" ở Delta, BC nơi sinh viên sẽ có được Giấy phép phi công thương mại và Huấn luyện năng định đa động cơ. Sinh viên sẽ được yêu cầu phải có hoặc sẽ đạt giấy phép Phi công. Tổng chi phí đào tạo bay sẽ cộng thêm $ 50.000-55.000.

Học phần đào tạo bằng Liên kết Nghệ thuật tại Douglas College bao gồm 60 tín chỉ của các khóa học Chuyển tiếp Đại học, chủ yếu được cung cấp trong Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các khóa học được đề nghị có liên quan đến ngành hàng không. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cao đẳng Nghệ thuật.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 
Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT:45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%


Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021