Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Sinh học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bước khởi đầu để trở thành chuyên gia vi trùng học, nhân viên bảo tồn thiên nhiên, bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia sinh học biển và nhiều nghiệp vụ khác thông qua bằng Bằng Cao đẳng liên kết Đại học chuyên ngành Sinh học.

Sinh học là khoa học nghiên cứu về cuộc sống. Nó khám phá sự đa dạng và tính tương đồng của các sinh vật sống và sự tương tác giữa chúng và môi trường của chúng. Nếu bạn đã từng tự hỏi làm thế nào dấu vân tay được hình thành hoặc tại sao một số âm thanh - chẳn hạn như móng tay kéo qua bảng phấn - làm bạn nổi da gà, nghiên cứu Sinh học sẽ có câu trả lời.

Sinh học cũng có sự liên kết với các ngành khoa học khác, chẳng hạn như Hóa học và Vật lý, vì mỗi ngành phụ thuộc vào nhau để tạo ra sự sống. Ví dụ, Sinh học phụ thuộc vào Hóa học vì các sinh vật sống phụ thuộc vào sự tương tác của các nguyên tử và phân tử. Không có Vật lý - không gian, vật chất, năng lượng và thời gian - những sinh vật sống không thể tồn tại trên Trái đất.

Trong chương trình này, bạn sẽ nghiên cứu về giải phẫu và sinh lý con người, sinh học tổng quát, vi sinh học, sinh lý bệnh học, sinh học biển, sinh học tế bào, sinh hóa, di truyền học, sinh thái học, động vật học và tiến hóa.

Bằng Cao đẳng liên kết chuyên ngành Sinh học có thể liên thông với chương trình Cử nhân Khoa học chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ tại một trường đại học. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác. 

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•    Toán 11 và tiếng Anh 12 với kết quả tối thiểu đạt 60% và điểm trung bình của năm cuối ở bậc trung học phải đạt 60% (hoặc tương đương)
•    Có thể yêu cầu các lớp bổ sung nâng cao ngắn hạn về Hóa, Vật lý và Toán học
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,810 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí Vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021