Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Tâm lý học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng Cao đẳng liên kết Đại học chuyên ngành Tâm lý học cho phép sinh viên khám phá các lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực tâm lý học, bao gồm phân tích dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, bỗ não và hành vi, cũng như tâm lý học về nhận thức và bất thường. 
 
Bằng liên kết này cũng cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức rộng lớn trong các khóa học về nghệ thuật. Nền tảng này sẽ giúp sinh viên phát triển tư duy phê phán, viết và kỹ năng giao tiếp hùng biện cần thiết cho nhiều ngành học khác và cần cho sự nghiệp.Chuyên ngành tâm lý học sẽ chuẩn bị cho sinh viên các khóa học cốt lõi cần thiết để tiếp tục hoàn thành bằng cử nhân Tâm lý học.
 
Bằng Cao đẳng liên kết Đại học  ngành Tâm lý học đáp ứng yêu cầu 60 tín chỉ đầu tiên ( tương đương 2 năm) của trường Cao đẳng Douglas về chuyên ngành Tâm lý học Ứng dụng.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021