Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Tiếng Anh (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Các khóa học trong Khoa tiếng Anh đào tạo giúp bạn trở thành những độc giả, nhà văn, nhà tư tưởng và nhà nghiên cứu có óc quan sát và phản xạ. Nói cách khác, chúng tôi dạy các kỹ năng cốt lõi hướng đến một nền giáo dục đại học toàn diện. Đào tạo giúp sinh viên thích ứng với bề rộng kiến thức và trí tưởng tượng về nguyên tắc đối với các ý tưởng của người khác là một phần trong cam kết lớn hơn của Khoa tiếng Anh về giáo dục nghệ thuật tự do, mà mục tiêu của chúng tôi, cũng là mục đích của chúng tôi, đó là hình thành những công dân có tư duy và cam kết hành động.

Sinh viên ghi danh trong chương trình này có thể đủ điều kiện được chỉ định Giáo dục có Co-op. Giáo dục có Co-op bao gồm xen kẽ các học phần đào tạo và công việc toàn thời gian.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT:45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%


Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021