Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Tội hạm học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Tìm hiểu về hệ lụy của tội phạm và cách xử lý nó trong xã hội của chúng ta từ những người chỉ dẫn có kinh nghiệm trên chiến tuyến như luật sư, nhân viên thanh niên, cảnh sát, nhà hoạch định chính sách và nhà tâm lý học. Trong chương trình văn bằng liên kết ngành Tội phạm học, bạn sẽ nghiên cứu về tư duy tội phạm và hệ thống xã hội phức tạp được thiết kế để đối phó với hành vi tội phạm.

Văn bằng liên kết đào tạo ngành Tội phạm học có thể nối tiếp bằng chương trình Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành hoặc phân ngành Tội phạm học tại một trường đại học, và trong hầu hết các trường hợp sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác. 

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%


Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT:45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước


Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021