Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Tổng hợp (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng Cao đẳng AA có được khi hoàn thành thành công 60 tín chỉ có thể chuyển tiếp đại học. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này cho phép bạn chuyển tiếp vào đại học và bước vào năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn.

Để theo đuổi chuyên môn với Bằng liên kết AA, sinh viên phải hoàn thành 18 tín chỉ trở lên (trong số 60 tín chỉ cần thiết để lấy bằng cấp) thuộc một chuyên ngành học thuật nhất định và ít nhất chín trong số 18 tín chỉ đó phải được xem là tương đương khóa học năm thứ hai. Bằng cấp liên kết chuyên ngành có thể cho phép theo đuổi chương trình chuyên ngành chính hoặc phụ của văn bằng Cử nhân nghệ thuật tại một trường đại học.

Chương trình văn bằng liên kết đào tạo theo chuyên đề cũng có sẵn. Sinh viên hoàn thành 60 tín chỉ cần thiết cho Bằng liên kết nghệ thuật, nhưng sinh viên phải chọn trong số các khóa học có chung chủ đề.

Trong hầu hết các trường hợp, Bằng liên kết sẽ cho phép bạn chuyển tiếp vào đại học và bước vào năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn so với những người không có bằng cấp.
 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021