Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Triết học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bước khởi đầu để trở thành một luật sư, chính trị gia, diễn giả gây cảm hứng, nhà văn và nhiều hơn nữa với bằng Cao đẳng liên kết Đại học chuyên ngành Triết học.

Các nhà triết học đặt ra những câu hỏi lớn, chẳng hạn như Tại sao tôi lại ở đây?  Điều này giúp phát triển lý thuyết cho phép chúng ta hiểu thế giới và vị trí của chúng ta ở trong đó.

Trong chương trình này, bạn sẽ nghiên cứu triết học cổ đại, bao gồm những suy nghĩ và lời dạy của Socrates, Plato và Aristotle; Triết học châu Á, cái nôi của các hệ thống tín ngưỡng như Đạo giáo và Phật giáo; và triết lý về tình yêu, luật pháp, tâm trí, nghệ thuật và giáo dục. Bạn cũng sẽ nghiên cứu đạo đức và tìm hiểu về mối liên hệ giữa tôn giáo và triết học, đồng thời mài giũa kỹ năng tư duy phê phán của bạn. Các khóa học cũng khám phá ảnh hưởng của khoa học đối với xã hội, các vấn đề với triết học và lý luận mang tính logic.

Bằng Cao đẳng liên kết Đại học ngành Triết học có liên kết với chương trình Cử nhân Triết học hoặc Cử nhân chuyên ngành phụ về Nghệ thuật tại một trường đại học. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.
 

Điều kiện nhập học

 

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021