Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Xã hội học (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bước khởi đầu để làm việc trong lĩnh vực phân tích chính sách, dịch vụ xã hội, nghiên cứu xã hội, công bằng xã hội và nhiều hơn nữa với Bằng Cao đẳng liên kết Đại học chuyên ngành Xã hội học.

Trong chương trình này, bạn sẽ hiểu biết về tính phức tạp của đời sống xã hội bằng cách tập trung nghiên cứu sự tương tác của con người và sự tương tác của tổ chức và nhóm. Khám phá sự đa dạng văn hóa, bất bình đẳng xã hội và thay đổi xã hội đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phê phán, phân tích tính đa dạng xã hội, thiết kế nghiên cứu, phân tích và giải thích dữ liệu, là điều quan trọng đối với việc làm trong cả khu vực công và tư nhân.

Bằng Cao đẳng liên kết chuyên ngành Xã hội học có thể nối tiếp chương trình Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ Xã hội học tại một trường đại học. Nhiều trường đại học thích ứng viên có Bằng liên kết và sẽ chấp nhận sinh viên ở điểm trung bình thấp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cấp này sẽ cho phép bạn chuyển sang năm thứ ba của chương trình cử nhân bốn năm tại các trường đại học khác.

Lưu ý: Cơ sở đào tạo của trường có thể thay đổi giữa các năm tùy thuộc vào hiện trạng đào tạo sẵn có của chương trình.

 

Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12 với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%

 

Các khoản phí khác


•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí Vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021