Associate Degree - Bằng Cao đẳng liên kết Đại học - Viết sáng tạo (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Bằng liên kết nghệ thuật với chuyên ngành Viết sáng tạo cung cấp cho sinh viên lý thuyết và thực hành viết thơ, kịch, tiểu thuyết, văn học thiếu nhi và kể chuyện cá nhân. Sinh viên có thể học chuyên sâu hơn về một trong các thể loại bằng cách tham gia các khóa học nâng cao. Phương pháp giảng dạy theo dạng hội thảo cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy phê phán cần thiết để điều chính công việc của chính mình, cũng như các kỹ năng giao tiếp cần thiết để tham gia các buổi hội luận bậc cao và sau đại học tại trường đại học.

Sinh viên ghi danh trong chương trình này có thể đủ điều kiện được tham gia chương trình đáo tạo có Co-op. Chương trình đáo tạo có Co-op bao gồm xen kẽ các học phần đào tạo và làm việc toàn thời gian. Để biết thông tin liên hệ với Văn phòng Chương trình đáo tạo có Co-op.

 
Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL iBT tối thiểu: 83.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT:45.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 4.5 (tối thiểu Reading: 4.5, tối thiểu Writing: 4.5, tối thiểu Listening: 4.5, tối thiểu Speaking: 4.5)
 

Các yêu cầu khác


•   Tiếng Anh lớp 12  với kết quả đạt 60% và điểm trung bình tổng kết của năm cuối cấp 3 đạt 60%
 

Các khoản phí khác

 

•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $208 mỗi năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $1,560 mỗi năm
•   Phí Phí Đăng ký và Dịch vụ: $68 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế và Nha khoa DCSU: $250 mỗi năm
•   Phí vé tàu xe: $328 mỗi năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 


•   30/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021