Bằng Cao đẳng (AEC) - Hậu cần Vận tải (LCA5G)(tiếng Pháp)