Bằng Diploma Cao đẳng - Khoa học và Nghệ thuật - Chuyển tiếp Đại học (ASU) - York Campus

Mô Tả Chương Trình Học


Chương trình văn bằng hai năm này cho phép bạn theo đuổi một nền tảng giáo dục đại học về khoa học và hoàn thành bằng Diploma và bằng đại học trong ít nhất bốn năm tại Đại học Toronto Scarborough, Đại học York hoặc Đại học Trent. Các khóa học bao gồm Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý và một loạt các Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 

Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 55.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì học viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của học viên.  
 

Những yêu cầu khác


•    Tiếng Anh 12 English
•    Toán 12 hoặc Toán 11
 

Các khoản phí khác


•    Phí sách vở và Dụng cụ: $240 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $808 CAD mỗi năm
•    Phí Hỗ trợ Sinh viên: $60 CAD mỗi năm
•    Phí Đời sống Sinh viên: $10 CAD mỗi năm
•    Phí Liên đoàn Sinh viên Seneca: $123 CAD mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    05/11/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021