Bằng Diploma Cao đẳng Nâng Cao - Sân khấu Ca nhạc - Biểu diễn - Brockville

Học phí tính theo học kỳ và khác nhau tùy cơ sở

Fall $7,300 CAD
Winter $7,300 CAD