Bằng Diploma Cao đẳng Nâng Cao - Thiết kế Đồ họa - Kingston

Học phí tính theo học kỳ và khác nhau tùy cơ sở

Fall $8,000 CAD
Winter $8,000 CAD