Cao đẳng nâng cao - Công nghệ kỹ thuật cơ điện chuyên ngành Tự động hóa và Robot - Học nhanh (có Co-op) (4126)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này đặc biệt chú trọng đến các hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển, kiểm soát chất lượng bằng cách sử dụng kiểm tra hiển thị và kiểm soát Quy trình thông kê (SPC), và kiểm soát phản hồi liên tục bằng cách sử dụng Bộ điều khiển PID. Bạn sẽ học cách tích hợp các thiết bị tự động thông qua thiết kế, chế tạo và lắp đặt. Các khóa học sẽ cung cấp sự hiểu biết thấu đáo về lý thuyết, cùng với kinh nghiệm thực hành trong phòng thí nghiệm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0, tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Thẩm định các kỹ năng tiếng Anh
•    Bằng Đại học hoặc Cao đẳng ngành khoa học, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan. Các ứng viên chỉ có một phần bằng cấp nêu trên nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét, và cần nộp bộ sơ yếu lý lịch trong đó có thông tin về kinh nghiệm này.
•    Thẩm định các kỹ năng toán kỹ thuật có thể sẽ được yêu cầu.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $530 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020