Cao đẳng nâng cao – Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Thiết kế - Học nhanh (có Co-op) (3735)

Mô Tả Chương Trình Học

Bạn sẽ có được kiến thức nền tảng về khoa học kỹ thuật và các kỹ năng, bao gồm soạn thảo các bản thảo và sản xuất dưới sự hỗ trợ của máy tính (CAD / CAM), như đã được sử dụng trong công nghiệp. Ngoài ra, một khóa học mới được thêm vào chương trình học này, để giới thiệu với các kỹ sư công nghệ về Phân tích phần tử hữu hạn (Finite Element Analysis), sử dụng phần mềm ANSYS. Khoảng một phần tư thời gian của chương trình sẽ được dành cho công việc dự án. Các dự án mô phỏng việc phân công thực tập thực tế, đi từ lý thuyết được giảng dạy trên lớp đến việc thiết kế và sản xuất thực tế.

Chương trình này có tùy chọn gồm hợp phần một năm chuyên ngành công nghệ chuyên nghiệp. Sinh viên có đủ trình độ học vấn có thể nâng cao trình độ bằng cách làm việc trong hai học kỳ với vai trò nhân viên chính thức và được trả lương trong lĩnh vực này. Trải nghiệm này không chỉ cho phép bạn đưa những gì được học trên lớp vào thực tế mà còn tạo cho bạn các mối quan hệ có giá trị cho nghề nghiệp trong tương lai.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Thẩm định các kỹ năng tiếng Anh
•    Bằng Đại học hoặc Cao đẳng các ngành liên quan trong lĩnh vực Khoa học hoặc Kỹ thuật. Các ứng viên chỉ có một phần bằng cấp nêu trên nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét, và cần nộp bộ sơ yếu lý lịch trong đó có thông tin về kinh nghiệm này.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $540 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020