Cao đẳng nâng cao – Công nghệ Kỹ thuật Phần mềm - Học nhanh (có Co-op) (3429)

Mô Tả Chương Trình Học

Thông qua các ngôn ngữ lập trình hiện đại, các khái niệm thiết kế và thuật toán, công cụ quản lý dữ liệu, tích hợp hệ thống, lập trình doanh nghiệp, tính toán di động và bảo mật phần mềm, bạn sẽ học cách thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống phần mềm.

Nội dung các khóa học trong chương trình của Khoa Khoa học Công nghệ và Ứng dụng Khoa học sẽ tập trung vào các phương pháp thiết kế phần mềm hướng đối tượng, thiết kế giao diện thân thiện người dùng, kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng (QA), C #, Java, Java EE, Oracle, MS-SQL Server, Unix / Linux , Microsoft .NET, HTML5 / XML, Ajax và công nghệ Rich Internet Applications, phát triển ứng dụng di động, điện toán đám mây, khai thác dữ liệu và hơn thế nữa.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Thẩm định các kỹ năng tiếng Anh
•    Bằng Đại học hoặc Cao đẳng các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan. Các ứng viên chỉ có một phần bằng cấp nêu trên nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét, và cần nộp bộ sơ yếu lý lịch trong đó có thông tin về kinh nghiệm này.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $548 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020