Cao đẳng nâng cao ngành Báo chí (6402)

Mô Tả Chương Trình Học

Trong chương trình đào tạo ngành Báo chí 3 năm của trường Cao đẳng Centennial, bạn sẽ đạt được các kỹ năng bạn cần để xác định vị thế và thành công trong lĩnh vực luôn thay đổi từng ngày. Bằng cách chuyển tiếp từ lớp học đến phòng chức năng tin tức (newsroom), bạn sẽ tìm hiểu ngành công nghiệp báo chí đa chiều, nhịp độ nhanh, một lĩnh vực chủ yếu tập trung vào những con người, địa điểm và sự vật thú vị.

Trong chương trình này, bạn sẽ:

•   Được tiếp cận hàng loạt chủ đề, đồng thời phát triển các kỹ năng nền tảng quan trọng cần thiết cho ngành công nghiệp báo chí;
•   Áp dụng các kỹ năng viết báo của bạn với một tờ báo cộng đồng đã được trao giải thưởng, một tạp chí, một trang web tin tức hoặc tin tức truyền thanh truyền hình - tất cả đều giúp bạn linh hoạt và sẵn sàng trong ngành này ngay sau khi tốt nghiệp;
•   Phát triển các kỹ năng đa nền tảng mới cho thế giới báo chí.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 84.0 (tối thiểu Reading: 21.0, tối thiểu Writing: 21.0, tối thiểu Listening: 21.0, tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $699 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020