Cao đẳng nâng cao – Quản lý Khách sạn và Du lịch (1805)

Mô Tả Chương Trình Học

Khoa Nghệ thuật Khách sạn, Du lịch và Ẩm thực của Trường Cao đẳng Centennial cung cấp trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới dành cho các sinh viên có tham vọng tham gia vào ngành công nghiệp năng động của chúng tôi - cả trong nước và quốc tế. Học viên sẽ được thuyết phục từ các chương trình chất lượng cao, tập trung vào cả phát triển kỹ năng công việc cần thiết cho sinh viên tốt nghiệp làm hành trang cho sự thành công trong sự nghiệp của họ, và cả phát triển kỹ năng lãnh đạo để thành công trong cuộc sống. Đó là sự khác biệt của trường Cao đẳng Centennial.

Chương trình Quản trị Khách sạn và Du lịch kéo dài 3 năm của trường Cao đẳng Centennial sẽ chuẩn bị cho bạn một sự hiểu biết toàn diện về ngành khách sạn và du lịch của Canada. Chương trình cung cấp đầy đủ các hoạt động kinh doanh thực tế trong ngành, được áp dụng cho lĩnh vực khách sạn và du lịch, tiếp thị, nhân sự, tài chính, dịch vụ và được thực tập với một trong các đối tác hàng đầu của trường Cao đẳng Centennial.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $819 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020