Cao đẳng nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Kinh doanh quốc tế (B131)

Mô Tả Chương Trình Học

Môi trường kinh doanh quốc tế với nhiều lĩnh vực bao gồm tài chính, bán hàng, tiếp thị và nhân sự. Do đó, học viên chương trình Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế sẽ được chuẩn bị để thực hiện và làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành như thâm nhập và phân phối thị trường quốc tế, quản lý thương mại quốc tế, đàm phán quốc tế và nghiên cứu thương mại, tiếp thị quốc tế, tài chính thương mại quốc tế, lập kế hoạch, logistics, luật thương mại quốc tế và các chức năng khác liên quan đến kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng. Học viên của chương trình này có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng của mình liên quan đến kinh doanh quốc tế và được trang bị sẵn sàng cho sự nghiệp trở thành nhà đàm phán, giao nhận vận tải, dịch vụ hậu cần hay tiếp thị. 

Học viên sẽ được trải nghiệm học tập về:  

•   Chứng từ và thủ tục hỗ trợ cho việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu
•   Tuân thủ quy định và luật pháp
•   Các phương tiện thanh toán quốc tế và sự lựa chọn
•   Chiến lược trong thị trường tiền tệ quốc tế
•   Chiến lược nguồn nhân lực trong hoạt động quốc tế.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020