Cao đẳng nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Nhân sự (B154) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Trong môi trường kinh doanh có tốc độ thay đổi nhanh ngày nay, các tổ chức nhận ra rằng nhân lực là tài sản lớn nhất và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực là yếu tố chính trong sự thành công của toàn thể công ty. Chương trình học Quản trị Kinh doanh - Nhân sự sẽ cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận thực tế về quản lý nguồn nhân lực, trang bị kiến thức sãn sàng cho sự nghiệp liên quan đến lĩnh vực hấp dẫn và đang phát triển này. Học viên sẽ học các nội dung về:  

•   Thiết kế các chính sách và chương trình nhân sự tuân thủ đúng luật lao động
•   Thu hút, duy trì và phát triển nguồn lao động hiệu quả
•   Quản lý sự đa dạng, khác biệt của nhân viên
•   Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
•   Tư vấn về các mối quan hệ lao động/người lao động

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020