Cao đẳng nâng cao - Quản trị Kinh doanh - Tài Chính (B130)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình học cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh – Tài Chính cung cấp cho sinh viên kiến thức và những kỹ năng để làm việc trong ngành dịch vụ tài chính. Ngành dịch vụ tài chính tiếp tục phát triển và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng công nghệ. Những người có kỹ năng về dịch vụ khách hàng và có kiến thức về lập kế hoạch tài chính, vận hành trung tâm tổng đài, đầu tư và quản lý rủi ro, là những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh này.

Trong chương trình học này sinh viên sẽ được phát triển các kỹ năng:

•   Quyết định đầu tư
•   Phân tích số tiền cần thiết khi nghỉ hưu
•   Áp dụng các quy tắc liên quan đến thu nhập ròng, thu nhập chịu thuế, quyền mua/bán chứng khoán, tài sản vốn và phân tích thu nhập
•   Quản lý rủi ro thông qua các chiến lược bảo hiểm và nhu cầu cá nhân

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020