Cao đẳng nâng cao - Quản trị Kinh doanh và Tài chính (2493)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị Kinh doanh - Tài chính Nâng cao, được cung cấp bởi Khoa Kinh doanh, nhằm hướng tới các cá nhân muốn chuyên về lĩnh vực Dịch vụ Tài chính, như lập kế hoạch hưu trí hoặc tư vấn đầu tư, trong khi tiếp tục nỗ lực đạt được Chứng nhận Hoạch định Tài chính (CFP). Kết quả là, sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm được cơ hội việc làm trong các công việc dịch vụ tài chính đa dạng khác nhau.

Chương trình ba năm này cung cấp cho sinh viên một cơ sở giáo dục vững chắc trong kinh doanh và chuẩn bị hành trang hiệu quả cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp mà các bạn đã chọn, hướng đến các vị trí giám sát hoặc vị trí quản lý trong các đơn vị kinh doanh, các tổ chức chính phủ và các công ty dịch vụ. Sinh viên sẽ được nghiên cứu nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau (kế toán, tài chính, tiếp thị, hệ thống thông tin, nguồn nhân lực, sản xuất và quản lý hoạt động trong doanh nghiệp) và tham gia các khóa học định hướng quản lý, cung cấp góc nhìn tích hợp của doanh nghiệp.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•   Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $659 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020