Cao đẳng Nâng cao về ứng dụng GIS

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng Cao đẳng Nâng cao về ứng dụng GIS cung cấp kỹ năng sử dụng GIS (Geographic Information Systems: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý) cho các sinh viên đại học và cao đẳng nào mong muốn có cơ hội vững vàng về việc làm trong lĩnh vực ứng dụng GIS, một lĩnh vực  có nhu cầu cao trên thế giới.

Chương trình chuyên sâu này được chia ra thành hai kỳ, các sinh viên sẽ được học cách sử dụng công nghệ GIS làm phương tiện để giải quyết vấn đề và thông tin về không gian. Nội dung được chia đều giữa việc phát triển năng lực thực hành công nghệ GIS và sử dụng GIS như là một công cụ để giải đáp những vấn đề địa lý thông qua các bài tập thực hành và dự án nghiên cứu. Các sinh viên khi tham gia chương trình này sẽ được ưu tiên và đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp.

ESRI’s ArcGIS là gói phần mềm chính được sử dụng để vận hành chương trình này. Các tài liệu được xuất bản cũng như bộ giáo trình giảng dạy này sẽ hỗ trợ cho từng khóa học. Một số tiết học được lựa chọn thông qua khuôn viên ảo của học viện ESRI, sẽ được kết hợp áp dụng cho từng môn học cụ thể. Việc áp dụng học phần này giúp cho các sinh viên và giảng viên bắt kịp những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ  GIS-ArcGIS phổ biến nhất trên thế giới. Tất cả các sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành bài thực hành nghiên cứu về GIS trong 9 tuần ở học kỳ 2 của chương trình. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội để ứng dụng kiến thức về GIS cũng như các kỹ năng mà đã được học ở học kỳ 1. Mỗi sinh viên được yêu cầu phải chọn ra một nhà tài trợ tiềm năng và đưa ra đề án để tham vấn với nhà tài trợ đó.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ/ chứng chỉ cao đẳng  2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí Chăm Sóc Sức Khỏe và Nha Khoa: $275 mỗi năm
•    Phí cho Hội Sinh Viên: $152 mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09