Cao đẳng ngành Điều hành Nghiệp vụ Du lịch -Nhà hàng-Khách sạn (1807)

Mô Tả Chương Trình Học

Người học sẽ được truyền cảm hứng từ các chương trình chất lượng cao của chúng tôi tập trung vào cả các kỹ năng công việc mà sinh viên tốt nghiệp cần để thành công trong sự nghiệp và phát triển kỹ năng lãnh đạo để thành công trong cuộc sống. Đó là sự khác biệt của Centennial! Chương trình Quản lý Hoạt động Khách sạn tại trường Cao đẳng Centennial được thiết kế dành cho sinh viên theo đuổi nghề quản lý trong ngành Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn.

Thông qua lý thuyết và ứng dụng thực tế, chương trình này sẽ giúp cho sinh viên hiểu về lĩnh vực Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn thú vị cả ở trong nước và toàn cầu. Sinh viên học được giá trị của việc làm cho khách hàng hài lòng khi cung cấp dịch vụ Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn một cách chuyên nghiệp.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao:: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $929 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020