Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non – Cơ sở Ashtonbee (1201

Mô Tả Chương Trình Học

Là sinh viên Chương trình Giáo dục Mầm non, bạn sẽ học cách để cung cấp các tiêu chuẩn chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em và gia đình của trẻ. Chương trình được đánh giá cao này sẽ đào tạo về trách nhiệm quan sát nhu cầu của từng trẻ và nhóm trẻ, đồng thời tạo ra các chương trình có kế hoạch kỹ lưỡng, khơi dậy  và đáp ứng nhu cầu. Bạn sẽ học để hiểu nhu cầu của trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và tuổi đi học.

Trải nghiệm phong phú trên lớp sẽ đem lại cho bạn một loạt cơ hội để hiểu nội dung bài học. Các giáo sư đảm bảo rằng hàng loạt các chiến lược được sử dụng để giúp bạn thực hành và áp dụng những gì bạn đang học. Hỗ trợ cho chương trình của chúng tôi là hai trung tâm giáo dục mầm non hiện đại của trường Cao đẳng Centennial. Được sử dụng làm nơi thí nghiệm, các trung tâm này nằm ở East York và tại Cơ sở Progress sẽ cho phép bạn quan sát và/hoặc thực hành trong môi trường chăm sóc trẻ em chất lượng cao.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí  có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020