Cao đẳng ngành Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính – Mạng - Học nhanh (3424)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình, được thiết kế bởi Khoa Công nghệ Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng, sẽ kết hợp các hệ thống máy tính và công nghệ mạng mới nhất để phản ánh những đổi mới không ngừng phát triển của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Như vậy, bạn sẽ:

•   Đi sâu vào phần cứng máy tính (PC Hardware) và tìm hiểu sự phức tạp của các hệ điều hành;
•   Khám phá các hệ thống máy tính và công nghệ mạng hiện đại nhất;
•   Lắp ráp và duy trì các hệ thống giúp tăng cường năng lực cho người dùng trong các hoạt động sáng tạo, kinh doanh và truyền thông.

Trong thời gian học chương trình Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính - Mạng, bạn sẽ học hỏi từ các giảng viên tận tâm, luôn theo dõi sát sao các xu hướng trong ngành nhằm đảm bảo những gì bạn được học thực sự phản ánh ngành công nghiệp kỹ thuật số ngày càng phát triển này.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Thẩm định các kỹ năng tiếng Anh
•    Bằng Đại học hoặc Cao đẳng các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan. Các ứng viên chỉ có một phần bằng cấp nêu trên nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét, và cần nộp bộ sơ yếu lý lịch trong đó có thông tin về kinh nghiệm này

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $530 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020