Cao đẳng ngành Quản lý Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng (1607)

Mô Tả Chương Trình Học

Trong thời gian học tại Khoa Nghiên cứu Cộng đồng và Sức khỏe, bạn sẽ học cách kết hợp quản lý dịch vụ ăn uống và chăm sóc sức khỏe để giải thích và áp dụng các nhu cầu và nguyên tắc dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe. Các kiến thức cụ thể và các lĩnh vực ứng dụng thực tế trong phòng  nghiên cứu thực phẩm sẽ là:

•   Dinh dưỡng
•   Dịch vụ ăn uống
•   Kinh doanh
•   Quan hệ con người
•   Nhân sự
•   Quản lý tài chính
•   Vệ sinh trong dịch vụ ăn uống
•   Lập kế hoạch thực đơn
•   Nấu ăn với số lượng lớn
•   Ứng dụng thiết kế menu
•   Liệu pháp dinh dưỡng y tế

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•    Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $819 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    01/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020