Cao đẳng ngành Quản lý và Kinh doanh Thời trang (2460)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý và Kinh doanh Thời trang sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh tương lai trong lĩnh vực thời trang. Các môn học của chương trình bao gồm:

•   Quy trình thiết kế và sản xuất
•   Sự phát triển của thời trang và thiết kế, và mối quan hệ của chúng với các nhà thiết kế, nhà sản xuất và các đại lý bán lẻ
•   Thực hành đạo đức, ý chí kiên định và tinh thần đổi mới để lãnh đạo trong lĩnh vực thời trang toàn cầu
•   Xu hướng thiết kế và công nghệ hiện tại để dự đoán doanh số cho các sản phẩm và dịch vụ thời trang
•   Chiến lược tiếp thị và bán lẻ, dựa trên các khái niệm về tâm lý tiêu dùng đương đại
•   Khái niệm sáng tạo cho các sản phẩm và dịch vụ thời trang
•   Nguyên tắc quản lý kinh doanh

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•     Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $975 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020